Czym jest coaching?

Definicja coachingu... Chciałabym napisać: zacznijmy od początku. Ale tu od razu pojawia się problem, bo gdzie właściwie jest ten początek? Pozwolę sobie go wyznaczyć w tych rozważaniach, będzie nim sama próba ujęcia coachingu w definicję. Tak, to niezwykle trudne zadanie. Do tego stopnia, że zastanawiam się, czy w ogóle jest to możliwe? Czy da się zdefiniować proces tak wielowymiarowy, a jednocześnie tak mocno zakorzeniony w tym, co trudno uchwytne – w myślach i emocjach?

 

Definicje coachingu

Definicji coachingu sformułowano już mnóstwo. Oto kilka z nich: według Roberta Diltsa to wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu. Joseph O’Connor definiuje coaching jako proces doskonalenia kompetencji w obszarze rozwoju klienta, proces, który wydobywa i wzmacnia to, co
w ludziach najlepsze. Nasza rodzima organizacja zrzeszająca coachów, Izba Coachingu, definiuje go następująco:

„Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi
w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia.”

Podobnych definicji jest jeszcze bardzo wiele, niektóre mówią o coachingu jako o osiąganiu istotnych celów, dzięki uwalnianiu indywidualnego potencjału (T. Landry), inne o podejściu umożliwiającym koncentrację na sobie, na własnych refleksjach i działaniach, dzięki czemu następuje poprawa jakości życia (E. Fisher) lub o sztuce pozwalającej na uczenie się siebie, lepsze wyniki i rozwój (M. Downey).

 

Czym coaching jest dla mnie?

Jak ja definiuję coaching? Myślę, że jest to przede wszystkim relacja z drugim człowiekiem, taka, w której coach gra rolę towarzysza podróży. Podróży, którą gotowy jest odbyć coachee i która będzie dla niego niezwykle inspirująca. Pozwala mu na podziwianie krajobrazów, których do tej pory nie widział, znał je tylko ze słyszenia i wydawały mu się niezwykle odległe...

Czasem te krajobrazy wcale nie są piękne, czasem są odpychające, ciemne, szare, czasem budzą całą paletę trudnych emocji. Coachee zaś w tej podróży bywa pasażerem, pilotem, maszynistą, kierowcą, turystą... Wszystkie te doświadczenia wzbogacają coachee, pozwalają na oglądanie obszaru z różnych perspektyw, pokazują takie ścieżki, które widać z samolotu, a nie widać z pociągu. Wszystko służy coachee do tego, by znaleźć w sobie siłę, odblokować potencjał, dać moc do zmiany. Zmiany, która jest potrzebna, by odkrywać siebie, czuć się lepiej ze sobą, osiągnąć cel. Czasem to moc, by tę zmianę wprowadzić samemu, a czasem, by być gotowym na jej przyjęcie. Zapraszam Cię do takiej podróży ze mną 😊

 

Źródła:

„Naukowe ujęcie coachingu” Człowiek w organizacji. Teoria I praktyka, red. Wachowiak P., wydawnictwo: SGH, Warszawa 2012, Joanna Żukowska

„System akredytacji Izby Coachingu (obowiązuje od dnia 2021-01-01”)

https://emccpoland.org/2019/12/11/definicja-coachingu/